Nowa taryfa PGE RZE S.A. dla odbiorców grupy G

21.01.2009

Nowa taryfa PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. dla gospodarstw domowych.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-138(10)/2008/2690/II/KK z dnia 2 stycznia 2009 r. została zatwierdzona taryfa PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. dla energii elektrycznej przeznaczona, dla gospodarstw domowych. Zmiany cen dotyczą odbiorców w grupach taryfowych G11 oraz G12. Wyżej wymieniona taryfa został opublikowana w "Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna" nr 3 (686) z dnia 2 stycznia 2009 r.

Zmiana Taryfy wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej.