Nowe ceny dla Biznesu

01.12.2011

Od 1 grudnia 2011 roku PGE Obrót Spółka Akcyjna wprowadza nową "Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów biznesowych w grupach taryfowych A, B, C i R".

 

Nowe ceny dla BiznesuOd 1 grudnia 2011 roku PGE Obrót Spółka Akcyjna wprowadza nową "Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów biznesowych w grupach taryfowych A, B, C i R". Zmiana taryfy wynika z konieczności dostosowania cen sprzedaży energii do realnych kosztów jej zakupu. Dotychczasowa Taryfa PGE Obrót S.A. najdłużej utrzymywała niezmienność cen, co sprawiło, że ceny energii plasowały się poniżej średniej w porównaniu ze spółkami konkurencyjnymi, które znacznie wcześniej wprowadziły podwyżki cen. Jednakże struktura i dynamika zmian czynników cenotwórczych spowodowała konieczność dokonania korekty cen taryfowych i ich dostosowania do obecnego otoczenia rynkowego. Powodem zmiany cen taryfowych był wzrost cen energii na rynku hurtowym co wynikało m.in. ze wzrostu opłat środowiskowych (prawa do emisji CO2, prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych). W ostatnim czasie wzrosły także ceny węgla - podstawowego surowca dla elektrowni.  Jednocześnie w celu zminimalizowania kosztów energii elektrycznej dla naszych Klientów zostały przygotowane oferty specjalne, które pozwolą na wybór optymalnego wariantu cenowego. Klienci mogą korzystać z ofert sezonowych pozwalających oszczędzić nawet 10% względem nowych cen taryfowych (np. w przypadku taryfy C11 oferta jesienna). Dodatkowo oferty te pozwalają dostosować cenę i okres obowiązywania tej ceny do potrzeb klienta oraz rodzaju prowadzonej działalności (w ofertach stosowana jest tzw. gwarancja niezmienności ceny oraz podział na poziomy zużycia – im więcej zużywasz tym taniej kupujesz).Szczegóły dotyczące obowiązujących ofert uzyskać można u Opiekuna Klienta w poszczególnych Oddziałach PGE Obrót S.A, w Biurach Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.pgesa.pl. Pełna treść Taryfy zawierająca ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania dla Klientów rozliczanych w grupach taryfowych A, B, C i R dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz we wszystkich Biurach Obsługi Klienta.