Oferta antysmogowa PGE Obrót wspomaga walkę o czyste powietrze

01.02.2018

Promocyjna oferta skierowana do Klientów, którzy zdecydują się na instalację ogrzewania elektrycznego lub korzystanie z samochodów elektrycznych oraz zwiększą zużycie energii w godzinach nocnych 22:00 – 6:00. W efekcie połączenia preferencyjnych cen energii w produkcie i stawek dystrybucyjnych, objęta nimi dodatkowo zużyta w nocy kilowatogodzina będzie o ponad 65 proc. tańsza niż w ciągu dnia.

 

Produkt zapewnia specjalny model cenowy współgrający z cenami taryfowymi PGE Obrót:

 

  • strefa pierwsza (6:00-22:00): równa cenie taryfy G11
  • strefa druga (22:00-6:00): równa ½ ceny taryfy G11

 

Przy czym obniżona stawka obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w danym punkcie poboru w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzednim.

Z takiej propozycji od początku lutego mogą korzystać klienci PGE Obrót będący konsumentami, którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja, który nie korzystają z liczników przedpłatowych i nie są prosumentami. Z oferty można skorzystać w Biurach Obsługi Klienta i za pośrednictwem PGE Contact Center (422 222 222).

Taryfa antysmogowa i oferty o takim wydźwięku dopełniają katalog taryf oferowanych przez sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. - To prawidłowe dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta buduje oszczędności. Dlatego w PGE Obrót stawia na szeroką ofertę, w której jednym z optymalnych rozwiązań jeśli chodzi o potrzeby odbiorców jest propozycja antysmogowa.

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła. Oszczędności w przypadku gospodarstw domowych wynikają głównie ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także z zastosowania właściwej technologii grzewczej – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia Klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w sytuacji takich zdarzeń losowych jak: awaria drzwi zewnętrznych, awarii instalacji, przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny obejmujący cały sezon grzewczy 2018 / 2019.

Usługa dodatkowa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów interwencji w miejscy zdarzenia tj. kosztów dojazdu, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy takich specjalistów jak technik urządzeń grzewczych i gazowych, elektryka, hydraulika, ślusarza, szklarza albo dekarza. Koszty realizacji usługi mogą wynosić maksymalnie 500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia i nie więcej niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w skali roku. Limit ten jest odnawiany co kolejnych 12 miesięcy w czasie trwania oferty.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy Kapitałowej PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, tym samym  przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Troską o czyste powietrze kieruje się też w swojej działalności PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE. Pierwsze dwa projekty, w które zainwestował ten podmiot dotyczą nowatorskiej technologii pomagającej ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych.

Innowacyjna technologia spółki PiMerge może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich. Dedykowany temu celowi produkt spółki pod tymczasową nazwą „kompozytowe paliwo węglowe” jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne wyzwania związane z zagospodarowaniem rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego takich jak muły węglowe i flotokoncetraty. Ta rodzima technologia pozwala skutecznie produkować z tych surowców brykiet węglowy o jakości ekogroszku, idealnie nadający się do spalania w najwyższej klasy kotłach.

Spółka Scanway z kolei, oferuje technologię wysoce zaawansowanego monitoringu otoczenia w tym obiektów przemysłowych. Przy zastosowaniu w segmencie energetycznym może ona poprawić zarówno operacyjne zdolności elektrowni i elektrociepłowni do wytwarzania energii elektrycznej, jak i monitorować sieci średnich i niskich napięć. W przypadku ograniczenia awaryjności infrastruktury, którą energia elektryczna przesyłana jest odbiorców końcowych, wzrośnie bezpieczeństwo dostaw do klientów w gospodarstwach domowych i firmach.