Pakiet usług technicznych i efektywność energetyczna od PGE Obrót

26.09.2019

Właściciele oraz zarządzający przedsiębiorstwami mogą teraz skorzystać z pakietu usług technicznych oferowanego przez największego sprzedawcę energii w Polsce oraz należącą do PGE Obrót spółkę Enesta. To propozycja dla wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą efektywności energetycznej w swoich firmach przy jednoczesnym wsparciu działań proekologicznych.

Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co wymiernie przyczynia się do wsparcia działań proekologicznych.

- Propozycja jest efektem połączenia naszego dużego doświadczenia operacyjnego, a także kompetencji i kapitału eksperckiego, zgromadzonego wokół należącej do PGE Obrót, spółki Enesta. Opierając się na doświadczeniu naszych inżynierów gwarantujemy dobór najlepszych usług do potrzeb konkretnego klienta, co w konsekwencji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zapewni stabilne ceny energii elektrycznej – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Oferowany w ramach Pakietu Usług Technicznych audyt energetyczny, pozwoli na określenie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu będzie możliwie zdefiniowanie wyzwań z tym związanych, takich jak np. brak odpowiedniej parametryzacji urządzeń, czy też nieefektywne wykorzystywanie elemen­tów instalacji. Przede wszystkim jednak, pomoże w ustaleniu planu naprawczego, co w konsekwencji przyczyni się do optymalizacji kosztów, a także skutków dla środowiska.

- Nasze usługi techniczne przygotowane w sposób kompleksowy, to odpowiedź na potrzeby rynku, zgłaszane przez największych klientów. Nastawieni jesteśmy na konkretną pomoc w tym względzie i konkretne inwestycje. Klient, który skorzysta z oferty otrzyma konkretny projekt techniczny (w tym również gotowe rozwiązania od wykona­nia takiego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń) uwzględniający prace modernizacyjne przedsiębiorstwa.  Profesjonalnie wykonany projekt przyczyni się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw – mówi Mariusz Bednarski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w PGE Obrót i wiceprezes zarządu Enesta.

Te konkretne inwestycje koncentrują się wokół trzech elementów. Kogeneracja (CHP)i mikrokogeneracja (mCHP) to nowatorski w skali kraju projekt montażu jednostek kogeneracyjnych w modelu typu ESCO (Energy Service Company) na bazie silników gazowych, z których produkowana jest energia elektryczna i cieplna/lub chłód. Dzięki temu, oprócz efektywności i stabilności, uzyskujemy również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery.

Drugim elementem jest fotowoltaika dla biznesu. Dzięki kompleksowej usłudze projektowania, montażu i serwisowania instalacji paneli fotowoltaicz­nych klient zyskuje w swojej firmie zabezpieczenie w zakresie cen, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP, zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością.