PGE Obrót przypomina o zasadach sprzedaży rezerwowej

19.08.2022

Największy sprzedawca energii w Polsce, należący do Grupy PGE podkreśla, że sprzedaż rezerwowa jest rozwiązaniem tymczasowym. Klientów, którzy z niego korzystają, spółka zachęca, aby jak najszybciej zrealizowali formalności niezbędne do podpisania nowej umowy.

 

 

 

W ostatnim czasie w związku z dynamiką rynku, coraz częściej można zaobserwować sytuację, kiedy sprzedawcy energii kończą swoją działalność. Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują jednak odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii. Energię elektryczną dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy.

Klient (odbiorca końcowy) wskazuje w umowie sprzedawcę rezerwowego i upoważnia operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia sprzedaży rezerwowej. Jeśli tego nie zrobi, rolę sprzedawcy rezerwowego pełni tzw. sprzedawca z urzędu. Dla klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja sprzedawcą rezerwowym jest PGE Obrót. Spółka pełniąc tę funkcję gwarantuje stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie zachęca do jak najszybszego kontaktu w celu podpisania nowej umowy na możliwie najbardziej korzystnych warunkach.

Dla wszystkich grup klientów mamy atrakcyjną ofertę produktów i usług, dopasowaną do konkretnych potrzeb. Jesteśmy stabilnym i bezpiecznym sprzedawcą cieszącym się zaufaniem odbiorców indywidualnych, małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw, a także administracji publicznej. Stawiamy nie tylko na możliwie jak najlepsze warunki handlowe. Zdajemy sobie sprawę ze zmian na rynku energii, dlatego służymy naszym klientom także fachową wiedzą i doradztwem.
Janusz Magoń, wiceprezes zarządu PGE Obrót

Należy pamiętać, że w umowach rezerwowych obowiązują inne warunki cenowe niż w ofertach handlowych. Jest to związane z tym, że dodatkowe wolumeny energii dla takich klientów, w związku z nieprzewidzianą sytuacją, sprzedawcy muszą kontraktować na bieżąco, biorąc pod uwagę aktualne ceny na Towarowej Giełdzie Energii.

PGE Obrót przypomina również o interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie podmiotów oraz instytucji, które kupują energię w trybie Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z nią, gdy dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i wypowiada umowy tej grupie klientów, mogą oni przy zakupie energii zastosować tryb z wolnej ręki na okres niezbędny na wyłonienie nowego sprzedawcy energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym.