PGE Obrót razem z Caritasem pomaga Seniorom

13.05.2020

PGE Obrót, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zajmująca się sprzedażą energii do odbiorców końcowych, wsparła finansowo inicjatywę polegającą na pomocy Seniorom w ich codziennym funkcjonowaniu w czasie pandemii koronawirusa. Organizatorem akcji jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

W ramach działań inicjowanych i podejmowanych przez największą organizację charytatywną w Polsce Seniorzy, czyli grupa najbardziej narażona w związku z panującą epidemią, mogą liczyć m.in. na pomoc w realizacji recept i zakupów po to, aby sami nie musieli wychodzić z domów. Dodatkowo otrzymają paczki z najpotrzebniejszymi produktami, w tym ze szczególnie potrzebnymi w obecnym czasie środkami do dezynfekcji.

Na terenach, na którym prowadzimy naszą działalność, wspieramy społeczności lokalne w realizowaniu ich najpilniejszych potrzeb. Angażujemy się w działania mające na celu walkę z koronawirusem oraz pomoc osobom starszym, zwłaszcza tym, które z różnych względów nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych. Ta konkretna akcja pomoże im możliwie spokojnie funkcjonować w tym szczególnie trudnym czasie - mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Organizatorem całej akcji jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, od lat wspierający osoby potrzebujące z regionu.

Nasz specjalny program pomocowy realizowany jest w granicach Archidiecezji Przemyskiej, ponieważ najlepiej znamy potrzeby Seniorów mieszkających właśnie na tym terenie. Często w naszej działalności  na własne oczy widzimy, że dobro pomnaża się poprzez dzielenie się nim. Cieszymy się, że PGE Obrót po raz kolejny włączyła się w organizowaną przez nas akcję. Wsparcie osób starszych, szczególnie w tej wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, jest obecnie szczególnie potrzebne – mówi ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

PGE wspiera walkę z koronawirusem

Grupa Kapitałowa PGE od początku pandemii włącza się w walkę z COVID-19, w tym również w pomoc Seniorom. W połowie marca Zarząd PGE zdecydował o przekazaniu 5 mln zł na rzecz szpitali i placówek medycznych. Dodatkowo, pracownicy Grupy PGE zaangażowali się w wolontariat, mający na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Grupa PGE oddelegowała także kilkudziesięciu pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ oraz przekazała płyn do dezynfekcji na rzecz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który za pomocą wolontariuszy rozdystrybuował je wśród osób starszych.