PGE Obrót S.A. ostrzega

04.04.2014

PGE Obrót S.A. ostrzega przed pochopną zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i podpisywaniem nowych umów z osobami, które podają się za „przedstawicieli zakładu energetycznego”.

Sprawa dotyczy niepokojącego zjawiska polegającego na tym, że przedstawiciele konkurencyjnych firm odwiedzający odbiorców energii elektrycznej w domach są kojarzeni przez Klientów jako pracownicy PGE. Uprzejmie informujemy odbiorców energii elektrycznej – Klientów PGE Obrót S.A, że Spółka nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej.

Osoby podające się za „przedstawicieli energetyki”, które nachodzą klientów, proponując zakup energii elektrycznej, nie reprezentują PGE Obrót S.A. Każdemu klientowi, który dokonał podpisania umowy w mieszkaniu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania.

Klientom, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, doradzamy kontakt z pracownikami Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. lub kontakt pod numerem telefonu 422 222 222 z terenu całego kraju.

Wszelkich informacji udzielamy w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. (http://www.gkpge.pl/oferta/obsluga-klienta).