PGE Obrót spotkała się z samorządowcami

03.06.2019

Ponad 100 osób wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Jednym z dwóch głównych tematów były kwestie dotyczące energetyki.

Wydarzenie cyklicznie odbywające się w Solinie to okazja do tego, żeby przedstawiciele samorządów mogli omówić najważniejsze kwestie związane z działalnością, którą się zajmują. W tym roku dominowała energetyka, a także gospodarowanie odpadami i nowe warunki prawne związane z tymi obszarami.

- Samorządy i organizacje pożytku publicznego to nie tylko nasi klienci, ale także partnerzy na poziomie zarówno biznesowym i społecznym. Jako Spółka szukamy okazji do takich warsztatowych spotkań, ponieważ stawiamy na bycie doradcami i ekspertami dla naszych partnerów. Rozmowy nie dotyczą tylko cen energii. Widać duże zainteresowanie farmami fotowoltaicznymi i możliwościami w zakresie optymalizacji zużycia energii – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

Przedstawiciele Spółki zaprezentowali podczas spotkania funkcjonalności związane z Elektronicznym Biurem Obsługi Klienta (eBOK), które jest wygodnym narzędziem, nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także właśnie dla samorządów. Pozwala ono z jednej strony na sprawne zarządzanie kwestiami płatności za energię elektryczną, a z drugiej daje możliwości monitorowania jej zużycia, co w ostateczności przekłada się na kwestię wysokości opłat.

- Samorządowcy to pierwsza linia w troszczeniu się o tzw. „małe ojczyzny” czyli gminy, powiaty i miasta. Jednostki samorządu terytorialnego zajmują się wieloma różnymi obszarami i muszą sprawnie reagować na zmieniające się otoczenie, np. na nowe regulacje prawne. W takiej sytuacji ważne jest merytoryczne wsparcie i budowanie kompetencji w samorządach, na co konsekwentnie w obszarze energetyki możemy liczyć ze strony PGE Obrót – mówi Marek Ćwiąkała, dyrektor Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

PGE Obrót jako jedyny spośród największych sprzedawców energii, już prawie 3 lata temu wyodrębnił w swojej strukturze oddzielną komórkę zajmującą się obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji publicznych, żeby służyć wsparciem w zakresie informacji na temat funkcjonowania rynku sprzedaży energii w Polsce.

- W przypadku samorządów, podobnie jak u innych klientów stawiamy na dwa filary. Po pierwsze, możliwie najlepsze w danej sytuacji warunki handlowe. A po drugie, zwiększanie komfortu jeśli chodzi o korzystanie z naszych usług. Stąd też, nasza prezentacja korzyści związanych eBOK z perspektywy samorządów. Priorytetem w działalności operacyjnej Spółki jest obecnie ustawa dotycząca stabilnych cen prądu i zrealizowanie jej zapisów, ponieważ jako sprawdzony partner biznesowy, wiemy jak ważną częścią w samorządowych budżetach są płatności za energię – dodaje Jan Mądrzak, wiceprezes PGE Obrót, odpowiadający za sprzedaż i obsługę klienta.