PGE Obrót w Radzie Gospodarczej Politechniki Rzeszowskiej

22.01.2020

Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót, spółki z Grupy Kapitałowej PGE i największego sprzedawcy energii w Polsce dołączył do Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Będzie członkiem grupy zrzeszającej liderów biznesu, aktywnie wspierających wartościowe projekty naukowe.

Głównym celem Rady Gospodarczej działającej na Wydziale Zarządzania, najstarszej i największej uczelni technicznej w południowo-wschodniej Polsce, jest stworzenie praktycznej platformy doradczej przy kształtowaniu wysokiej jakości dorobku naukowego, unowocześnianie procesów dydaktycznych, jak również wskazanie obszarów biznesowych,w których rozwoju nauka może pomóc.

- To duże wyróżnienie i zaszczyt, że jako przedstawiciel PGE Obrót, spółki zajmującej się w Grupie PGE sprzedażą energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów w całej Polsce, mam możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach naukowych inicjowanych przez najlepszą uczelnię na Podkarpaciu. Szczególnie, jeśli pozwalają one na współpracę naukowo – badawczą oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z najlepszymi praktykami biznesu. Taka symbioza nauki i biznesu jest nieodzownym kierunkiem w rozwoju gospodarczym – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót, posiadający długoletnie i szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami prawa handlowego i jednostkami samorządowymi.

- Tego typu współpraca stwarza możliwości realizacji wspólnych projektów w obszarze badań naukowych - podkreślił dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.  Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, dziekan Wydziału Zarządzania PRz zauważył, że rozwój współpracy z PGE Obrót wpisuje się w profil kierunków studiów oraz odpowiada na potrzeby studentów. Z kolei dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką WZ PRz dodał, że istnieje wiele możliwości realizacji wspólnych projektów, biorąc pod uwagę potencjał obydwóch stron. W spotkaniu uczestniczył również dr Marek Magniszewski, prodziekan ds. kształcenia WZ PRz.

Członkostwo w Radzie Gospodarczej Politechniki Rzeszowskiej to kolejna naukowa inicjatywa wspierana przez PGE Obrót. Spółka angażuje się także w projekty realizowane m.in. przez Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W Radzie Gospodarczej, oprócz PGE Obrót, zasiadają również przedstawiciele takich firm i instytucji jak m.in. Towarowa Giełda Energii, Gas-Trading, Pratt&Whitney Poland, Marma Polskie Folie, czy Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.