PGE Obrót współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie

24.10.2018

Spółka będzie wspierać uczelnię merytorycznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.Z kolei uczelnia pomoże lepiej przygotowywać przyszłych pracowników, którzy będą mogli zasilić sektor energetyczny.

Podpisanie deklaracji o współpracy PGE Obrót z największą uczelnią niepubliczną na Lubelszczyźnie odbyło się w siedzibie uczelni. Dokument sygnowali prezes zarządu PGE Obrót Dariusz Czuk oraz wiceprezes zarządu Jan Maciej Mądrzak, a także kanclerz WSEI Teresa Bogacka i rektor dr hab. Mirosław J. Jarosz.

- Stawiamy na partnerstwo z uczelniami wyższymi. Absolwenci wymagają bardzo często 2-3 lat przystosowania  do pracy. Chcemy skracać ten okres, co będzie korzystne zarówno dla przyszłych pracowników jak i dla biznesu – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.

Oba podmioty zapowiadają wspólne organizowanie konferencji naukowych z zakresu zarządzaniai innowacji, a także wymianę doświadczeń oraz kształcenie studentów zgodnie z potrzebami sektora sprzedaży energii i obsługi klienta w tym zakresie.

- Nawiązywanie takich kontaktów to podstawowy obowiązek uczelni mających status placówek zawodowych. Od lat wprowadzamy firmy do procesu kształcenia, widząc wartość takiej współpracy. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołączyła tak znana firma jak PGE Obrót – mówi Teresa Bogacka, kanclerz uczelni.

Ze strony Spółki nad współpracą będzie czuwał Dariusz Dudek, dyrektor PGE Obrót, oddział z siedzibą w Lublinie.