Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię

22.09.2017

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Towarzystwa Obrotu Energii skierowanej do odbiorców energii elektrycznej. PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z siedmiu sprzedawców energii elektrycznej, który aktywnie włączył się w tę inicjatywę.

Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu i reklamy w środkach transportu w największych miastach w Polsce, TOE chce uświadomić Konsumentom ich prawa i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Kampania ma na celu propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, a szczególnie podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe i budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play.

 

Twarzą kampanii jest podobnie jak w roku ubiegłym aktor Karol Strasburger, który zaczyna od swoich słynnych dowcipów, a później przechodzi do zupełnie poważnych kwestii, jak nie dać się oszukać. W ramach akcji działa także specjalna „poradnikowa” strona internetowa Sprawdzkto.pl.

 

PGE Obrót jest jednym z sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach TOE i posiada stosowny certyfikat uzyskany w wyniku audytu sprawdzającego, przeprowadzonego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

 

Kampania informacyjna pod auspicjami TOE to także odpowiedź na liczne skargi Klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu „pan z elektrowni” czy „pan z zakładu energetycznego” wielu osobom jednoznacznie kojarzą się z wiarygodnymi sprzedawcami energii. Zdarza się, że w ten sposób wprowadzają klientów w błąd i doprowadzają do podpisania niekorzystnej dla nich umowy.

 

Kampania zachęca też Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Gwarantuje to tylko pełna wiedza na temat tego, z kim Klient rozmawia, jaka jest pełna treść oferty i umowy oraz jakie są nie tylko obowiązki Klienta, ale również jego prawa. W myśl zasady, że dobrze poinformowany odbiorca może skutecznie dbać o własne interesy na rynku energii.

 

Towarzystwo Obrotu Energią wraz z siedmioma firmami energetycznymi zachęca, aby Klienci sprawdzali akwizytorów, których wpuszczają do swoich domów, dokładnie zapoznawali się z przedstawianą ofertą i czytali umowy, które mają podpisać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinni o wszystko pytać i dokładnie omawiać zapisy umowy z przedstawicielem handlowym. Akcja informuje także o przysługującym każdemu prawie do rezygnacji w ciągu 14 dni - bez ponoszenia konsekwencji - z umowy podpisanej poza siedzibą (lokalem) sprzedawcy.

 

W kampanię oprócz PGE włączyły się Enea, Energa, Fortum, Innogy, Polkomtel i Tauron. Akcja potrwa do 15 października.