Zasady dystrybucji i podziału Akcji Połączeniowych PGE Obrót S.A.

14.05.2012

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia PGE Obrót S.A.

 

Wydawanie akcji połączeniowych

W dniu 31 sierpnia 2010 r.  Sąd rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia PGE Obrót S.A. z PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A.

W związku z powyższym doszła do skutku oferta publiczna 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A. dla wspólników spółek przejmowanych.

 Poniżej wyciąg z Memorandum Informacyjnego PGE Obrót S.A., w którym znajduje się opis zasad dystrybucji i podziału Akcji Połączeniowych PGE Obrót S.A, informacje dotyczące Oferty oraz wzór Wniosku o wydanie Akcji Połączeniowych w formie odcinka zbiorowego i wzór Dyspozycji przelania lub przekazania przekazem pocztowym kwoty dopłaty gotówkowej.

Dodatkowo załączamy przykładowe Pełnomocnictwo i Oświadczenie o ustanowieniu wspólnego przedstawiciela.

Informujemy również, iż Akcje Połączeniowe będą wydawane w siedzibie Spółki PGE Obrót S.A., Rzeszów, ul. 8 Marca 6,  w godzinach 7.00-15.00.

 W celu dokonania formalności związanych z wydaniem Akcji Połączeniowych, uprawnieni akcjonariusze winni dysponować następującymi dokumentami:

  1. Dowód osobisty, ewentualnie  paszport
  2. Numer NIP
  3. Numer konta bankowego (w przypadku wybrania opcji przelania dopłaty gotówkowej na rachunek bankowy)

 

Informacji udzielają:

Adrian Nowak, Tel. (17) 865 61 76Alicja Litwin-Wołek Tel. (17) 865 61 16

 

  1. WZÓR DYSPOZYCJI PRZELANIA LUB PRZEKAZANIA PRZEKAZEM POCZTOWYM KWOTY DOPŁATY GOTÓWKOWEJ.doc
  2. Wspólny przedstawiciel.doc
  3. WNIOSEK O WYDANIE AKCJI POŁĄCZENIOWYCH_wzór.doc
  4. WYCIĄG Z MEMORANDUM.pdf
  5. Pełnomocnictwo.doc