Zmiana nazwy Firmy

27.11.2009

Informujemy, że z dniem 24 listopada 2009 roku, w związku z restrukturyzacją Polskiej Grupy Energetycznej, została zmieniona nazwa Firmy PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. na PGE Obrót S.A.


<p class="PGEtekstglowny" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Arial">Szanowni Państwo,<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="PGEtekstglowny" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p> </content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Uprzejmie informujemy, iż na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2009 roku (sygn. RZ.XII NS-REJ.KRS/content/download/3811/2500612334/content/download/3811/2500609/content/download/3811/2500646) nastąpiła zmiana nazwy Firmy.<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Dotychczasową nazwę: <o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; tab-stops: 3.0cm"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color: gray; font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2"><span style="mso-tab-count: 1">                            </content/download/3811/25006span>PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">zastąpi nowa nazwa: <o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; tab-stops: 3.0cm"><font size="2"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><span style="mso-tab-count: 1">                            </content/download/3811/25006span>PGE Obrót Spółka Akcyjna</content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006strong><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Dozwolone jest również posługiwanie się nazwą skróconą firmy: <o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; tab-stops: 3.0cm"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2"><span style="mso-tab-count: 1">                            </content/download/3811/25006span>PGE Obrót S.A.<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Bez zmian pozostają adres siedziby Spółki oraz numery rejestrowe:<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Adres siedziby: <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">KRS:<strong style="mso-bidi-font-weight: normal"> 0000030499<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">NIP:<strong style="mso-bidi-font-weight: normal"> 813 02 68 082<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">REGON:<strong style="mso-bidi-font-weight: normal"> 690254559<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; line-height: 150%; text-align: justify"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><o:p><font size="2"> </content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006strong></content/download/3811/25006p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: "Arial","sans-serif""><font size="2">Ponadto informujemy, że zarejestrowany został nowy adres strony internetowej spółki: <br /content/download/3811/25006> </content/download/3811/25006font><a href="/content/download/3811/25006"><font color="#0000ff" size="2">www.pge-obrot.pl</content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006a><font size="2"> oraz adres e-mail: </content/download/3811/25006font><a href="mailto:firma@pge-obrot.pl"><font color="#0000ff" size="2">firma@pge-obrot.pl</content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006a><font size="2">. Nastąpi również zmiana adresów e-mail pracowników spółki według następującego wzoru: </content/download/3811/25006font><a href="mailto:imię.nazwisko@pge-obrot.pl"><font color="#0000ff" size="2">imię.nazwisko@pge-obrot.pl</content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006a><font size="2">.<o:p></content/download/3811/25006o:p></content/download/3811/25006font></content/download/3811/25006span></content/download/3811/25006p>