Historia

1909

Początki energetyki

Początek energetyki rzeszowskiej sięga roku 1909 roku, kiedy to Rada Miasta Rzeszowa wydała decyzję o rozpoczęciu budowy Miejskiej Elektrowni w Rzeszowie.

 

1949

Lata powojenne

1 stycznia 1949 roku na bazie Miejskiej Elektrowni w Rzeszowie utworzony został Okręgowy Zakład Energetyczny Rzeszowski (OZER), który w następnych latach ulegał kolejnym przekształceniom funkcjonując jako przedsiębiorstwo państwowe.

 

1959

Status przedsiębiorstwa

1 stycznia 1959 roku Zakład Energetyczny w Rzeszowie utracił status samodzielnego przedsiębiorstwa i stał się zakładem na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, wchodzącym w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego o nazwie Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego w Radomiu (późniejsza nazwa: Wschodni Okręg Energetyczny w Radomiu), W 1976 roku dotychczasowa działalność Zakładu polegająca na dystrybucji i obrocie energią elektryczną została rozszerzona o produkcję energii elektrycznej w wyniku włączenia do Zakładu Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce.

 

1986

Początki działalności Elektrociepłowni Rzeszów

1 marca 1986 roku rozpoczęła działalność Elektrociepłownia Rzeszów, jako jednostka organizacyjna Zakładu Energetycznego Rzeszów. W związku z tym dodatkowym przedmiotem działania Zakładu stała się produkcja energii cieplnej.

 

 

1989-2000

Przekształcenie elektrociepłowni w spółkę akcyjną

1 stycznia 1989 roku Zakład Energetyczny Rzeszów stał się ponownie samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym, a w wyniku restrukturyzacji sektora energetycznego z dniem 1 sierpnia 1993 roku został przekształcony w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna (RZE S.A.) z siedzibą w Rzeszowie.

W roku 1994, w ramach wewnętrznej restrukturyzacji z RZE S.A. zostały wydzielone następujące podmioty: Elektrociepłownia Rzeszów (1 kwietnia 1994), Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce (1 września 1994).

W 1996r. nastąpiło przekształcenie Elektrociepłowni Rzeszów i Zespołu Elektrowni Solina-Myczkowce w spółki akcyjne, w których RZE S.A. objął 100% akcji.

W 2000 roku RZE S.A. objął pakiet kontrolny udziałów w Spółce Zakład Energetyczny HSW Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (obecna nazwa Spółki: Enesta Sp. z o.o.).

 

2005-2013

Przekształcenie elektrociepłowni w spółkę akcyjną 

W 2005 roku w związku z realizacją rządowego programu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ESP S.A., RZE S.A. dokonał sprzedaży na rzecz ESP S.A. wszystkich akcji Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

W dniu 29.12.2006 nastąpiło przeniesienie przez Skarb Państwa prawa własności 85% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółce RZE S.A. na rzecz spółki PGE Energia S.A.

W dniu 9 maja 2007 powstała Polska Grupa Energetyczna, poprzez wniesienie przez Skarb Państwa, do PSE odpowiednio po 85 proc. akcji BOT Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia.
W dniu 30.06.2007 Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna (RZE S.A.) wniósł do spółki RZE Dystrybucja Sp. z o.o. dwa przedsiębiorstwa: RZE OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) oraz ZOWH Energetyk. W ten sposób zrealizowany został prawny obowiązek rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od działalności w zakresie obrotu i wytwarzania. Z dniem 01.07.2007 Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna (RZE S.A.) prowadzi działalność wyłącznie w zakresie obrotu energią elektryczną, natomiast RZE Dystrybucja Sp. z o.o. pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego świadcząc usługi dystrybucyjne.

Od 28 maja 2008 w związku z wprowadzeniem w Grupie Kapitałowej PGE wspólnej marki Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. zmienił nazwę na PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna.

Z dniem 24 listopada 2009 roku, w związku z restrukturyzacją Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. zmienił nazwę na PGE Obrót S.A.

 

PGE Obrót obecnie

PGE Obrót jest jedną z kluczowych spółek Grupy PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Centrala PGE Obrót znajduje się w Rzeszowie. Spółka ma swoje oddziały w: Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Zamościu, Skarżysku-Kamiennej oraz w Łodzi. 

PGE Obrót obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych. Stawia na szeroką ofertę produktową, partnerskie relacje, niezawodną obsługę, gwarantując kompleksową realizację potrzeb energetycznych.

W swojej działalności PGE Obrót kieruje się troską o środowisko naturalne. Realizując strategię Grupy PGE w obszarze sprzedaży detalicznej, zapewnia Klientom szeroki dostęp do zielonej energii. Promuje też proekologiczne postawy, jak korzystanie z PGE eFaktury. Spółka stawia również na nowoczesną obsługę odpowiadającą na oczekiwania Klientów. Rozwija kanały zdalnego kontaktu, a także automatyzuje procesy sprzedażowe i rozliczeniowe.

Jako największy, rzetelny i sprawdzony partner na rynku, PGE Obrót posiada certyfikat firmy działającej zgodnie z Dobrymi Praktykami Sprzedawców Energii Elektrycznej opracowanymi przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE). PGE Obrót od lat nagradzana jest godłem „Firma Przyjazna Klientowi", laurem przyznawanym bezpośrednio przez Klientów.