Informacja o realizowanej strategii podatkowej

W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015, w skład której wchodziły Spółki PGE Obrót i PGE Centrum. Spółka PGE Centrum została przejęta przez PGE Obrót 1 października 2021 r.