Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego

Lista Operatorów Systemu Dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznych, na terenie których PGE Obrót S.A. w oparciu o umowę kompleksową świadczy usługę sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji, z zastosowaniem Cennika taryfowego energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G, korzystających z prawa wyboru Sprzedawcy:

1. Enea Operator Sp. z o.o.,

2. Energa Operator S.A.,

3. Stoen Operator Sp. z o.o.,

4. Tauron Dystrybucja S.A.,

5. TB2 Energia Sp. z o.o.