Spółka Enesta

W pliku znajduje się uzasadnienie w sprawie sposobu głosowania nad uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enesta Sp. z o.o. w restrukturyzacji z dnia 31.05. 2023 r. w sprawie ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Enesta sp. z o.o. w restrukturyzacji.