Strategia podatkowa

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723  ze zm.) publikujemy informacje o realizowanych strategiach podatkowych w poszczególnych latach podatkowych.