Struktura paliw

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku,  zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:27,47
biomasa/biogaz3,45
geotermia-
energetyka wiatrowa11,23
energia słoneczna10,83
duża energetyka wodna1,67
mała energetyka wodna0,29
2Węgiel kamienny36,08
3Węgiel brunatny27,07
4Gaz ziemny9,05
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,33
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.

 

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO 2SO 2NO xPyły

Odpady

radioaktywne

[Mg/MWh]
1www.pge-obrot.plwęgiel kamienny0,701330,000390,000440,00002-
2www.pge-obrot.plwęgiel brunatny0,975900,000850,000690,00002-
3www.pge-obrot.plgaz ziemny0,269650,000070,000190,00001-
4www.pge-obrot.plbiomasa/biogaz0,195980,000010,000100,00001-
5www.pge-obrot.plinne0,000000,000110,001080,00000-
 razem0,548360,000380,000370,00001-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 26.03.2024 r.)