Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2021 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2021 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:15,69
biomasa2,77
geotermia-
energetyka wiatrowa8,82
energia słoneczna2,23
duża energetyka wodna1,52
mała energetyka wodna0,35
2Węgiel kamienny47,62
3Węgiel brunatny28,03
4Gaz ziemny8,35
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,31
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2021 roku.

 

struktura paliw

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2021 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO 2SO 2NO xPyły

Odpady

radioaktywne

[Mg/MWh]
1www.pge-obrot.plwęgiel kamienny0,721340,000580,000560,00003-
2www.pge-obrot.plwęgiel brunatny0,972600,000750,000690,00003-
3www.pge-obrot.plgaz ziemny0,297140,000070,000230,00001-
4www.pge-obrot.plbiomasa0,210250,000010,000110,00001-
5www.pge-obrot.plinne0,000000,000000,000000,00000-
 razem0,646830,000490,000480,00002-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 15.03.2022 r.)