Tomasz Zaleszczyk

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 grudnia 2021 r. p. Tomasza Zaleszczyka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku socjologia. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi oraz projektami, zdobyte w branżach z rynku obsługi nieruchomości, medycznej i energetycznej. Specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych strategii rozwoju, analizowaniu rentowności podejmowanych działań oraz optymalizacji procesów.

Karierę zawodową rozpoczynał w Zakładzie Chemii Gospodarczej Pollena-Astra. W latach 1999 - 2019 pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, gdzie przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2019 – 2021 pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Z branżą energetyczną jest związany od 2021 r. jako Dyrektor ds. zarządzania majątkiem w PGNiG Termika Energetyka Przemyśl.