Informacje dotyczące postępowań sprzedaży i najmu nieruchomości prowadzonych przez PGE Obrót S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy dostarczyć do dnia 20.08.2021 r. godz. 12.00, do PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, budynek A, Kancelaria, pokój nr 5, parter.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez ich rozpatrywania.

Termin oraz miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2021 r., godz. 13.00.  

w siedzibie PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie,

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, budynek A, sala konferencyjna 120, 1 piętro.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów.

 

Sprostowanie do załącznika "Ogłoszenie zbycie działek Pruszków": numer konta, na który są przyjmowane wpłaty wadium to: 74 1240 1095 1111 0010 0853 6571

 

pgeobrot_site