Zostań Partnerem Handlowym - formularz

(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)

 

Teren Państwa działania

Załącz prezentację firmy, upewnij się że zawiera następujące informacje:
- Charakterystyka firmy
- Zakres oferowanych produktów i usług
- Opis sieci sprzedaży w tym charakterystykę aktualnych kanałów/metod sprzedaży
- Plan rozwoju
- Ogólny opis aktualnego portfela klientów
- Prognozę sprzedaży na okres 12 miesięcy

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. 
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. poprzez e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przed zawarciem umowy partnerskiej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
  5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

* pola obowiązkowe