Zamrożenie cen prądu w 2023 r.

We wtorek 18 października, weszła w życie ustawa z 7 października 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

 1. Zaloguj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK
 • "przełącz konto" i wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić zużycie,
 • przejdź do zakładki twoje zużycie,
 • wybierz punkt poboru (PPM),
 • wybierz zużycie całkowite,
 • sprawdź dane na wykresie,
 • zsumuj wartości zużycia*

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu. 

      2. Sprawdź swoją fakturę za prąd – znajdziesz tam informację o zużyciu w minionym roku.

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać jeśli nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

 • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
 • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników.

 

Tarcza wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z finalizowanymi zmianami prawnymi, po przekroczeniu określonego limitu, obowiązywać ma stała cena dla gospodarstw domowych. Szczegółowe informacje przekażemy po opublikowaniu odpowiednich przepisów prawnych.

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (w tym pompą ciepła) i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków*

* dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które poświadczą, że nie korzystają z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

 

Zgodnie z projektem Ustawy Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom posiadającym mikroinstalację OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10. 2022 r. do 31.12. 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od 1.10. 2021 r. do 31.12. 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny na energię elektryczną dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej). Stała cena ma także dotyczyć gospodarstw domowych, po przekroczeniu progu 2000 kWh rocznie.

Odpowiednie oświadczenie będzie można składać w momencie wejścia w życie ustawy. Na razie prosimy tego nie robić. Wzór oświadczenia będzie dostępny na naszej stronie. Szczegółowo o tym poinformujemy.