Akcje RZE dla pracowników zakładu

15.10.2007

RZE SA działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego


Zarząd Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6 działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. nr 35, poz. 303). ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom 120 000 (słownie: stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki Akcyjnej Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 3 września 2007 roku według poniżej zamieszczonego harmonogramu udostępniania akcji: <br /> a) Uprawnieni pracownicy (emeryci, renciści), których miejsce wykonywania pracy obejmuje lub obejmowało następujące jednostki organizacyjne : Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, Rejon Energetyczny Staszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, Rejon Energetyczny Janów Lubelski, Rejon Energetyczny Mielec, Rejon Energetyczny Najwyższych Napięć Połaniec mogą zawierać umowy nieodpłatnego zbycia akcji w siedzibie Rejonu Energetycznego Tarnobrzeg przy ul. Szpitalnej 3, pok. nr 201 (świetlica), tel. 015 851 40 05 lub 015 851 40 06, fax 015 851 40 09 od dnia 3 września 2007 r. do dnia 6 września 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00, według następującego harmonogramu: <br /> <br />Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery:<br />A - Gł - 3 września 2007 r. Poniedziałek 8.00-15.00 <br />Gn - Ły 4 września 2007 r. Wtorek 8.00-15.00 <br />Ma - Rz 5 września 2007 r. Środa 8.00-15.00 <br />Sa - Ż 6 września 2007 r. Czwartek 8.00-15.00