Informacja dla Klientów PGE Obrót S.A.

05.09.2017

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje nowa Taryfa nr 1/2017 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym grupy E zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzenie nowej Taryfy skutkuje średnim obniżeniem cen sprzedaży paliwa gazowego o 5,75 %.