Instrukcja jak zweryfikować numer rachunku bankowego na fakturze PGE Obrót S.A.

24.06.2013

PGE Obrót S.A. przypomina, iż w celu zweryfikowania poprawności numeru rachunku bankowego, na który zamierzają Państwo dokonać płatności za energię elektryczną należy sprawdzić czy wskazany na fakturze/blankiecie wpłaty numer rachunku bankowego zawiera cyfry pochodzące z Państwa unikalnego Identyfikatora Klienta.

 

Szanowni Państwo, PGE Obrót S.A. przypomina, iż w celu zweryfikowania poprawności numeru rachunku bankowego, na który zamierzają Państwo dokonać płatności za energię elektryczną należy sprawdzić czy wskazany na fakturze/blankiecie wpłaty numer rachunku bankowego zawiera cyfry pochodzące z Państwa unikalnego Identyfikatora Klienta. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Jak czytać fakturę oraz Biurach Obsługi Klienta.