Tytuł Mecenasa Kultury dla PGE Obrót S.A.

30.06.2013

Spółka PGE Obrót S.A. otrzymała tytuł Mecenasa Kultury za szczególne wsparcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku.

 

Koncert inauguracyjny tegorocznego Festiwalu odbył się w ubiegły poniedziałek. Jak zwykle zabrzmiały barokowe organy, a w drugiej części wystąpił chór i orkiestra wojskowa. Bisom nie było końca, a zadowoleni z aplauzu organizatorzy dziękowali sponsorom i darczyńcom. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku jest sponsorowany przez PGE Obrót S.A. od dwóch lat. To wynik realizowanej przez Spółkę polityki zaangażowania społecznego oparty na przemyślanej i długofalowej strategii. Wsparcie tego projektu umacnia wśród lokalnej społeczności wizerunek PGE Obrót S.A., jako firmy zaangażowanej na rzecz społeczeństwa. Festiwal trwa od 17 czerwca do 18 sierpnia br. Koncerty odbywają się w Bazylice Leżajskiej w każdy poniedziałek o godz. 19.00 Zapraszamy do udziału.