Nowa taryfa cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

03.07.2013

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowa Taryfa dla Energii Elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-17(14)/2013/2690/VI/KKu/JCz z dnia 11 czerwca 2013r. opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 103 (1448) z dnia 11 czerwca 2013 r.


<p>Więcej informacji w zakładce <em>dla domu</em> --> <em>Taryfy</em></p>