Połączenie oddziałów PGE Obrót w Łodzi

02.01.2014

Z dniem 1 stycznia 2014r. w trybie art. 231 kodeksu pracy nastąpiło połączenie dwóch Oddziałów PGE Obrót S.A. mających siedzibę w Łodzi. Od tego dnia funkcjonuje jeden Oddział pod nazwą PGE OBRÓT S.A.ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI, nr 103/105

Dyrektorem jest Pan Dariusz Łukaszewski, zastępcą Pan Robert Błędowski.

Powstanie jednego silnego Oddziału zapewnia wzmocnienie konkurencyjnej pozycji PGE Obrót S.A. wobec podmiotów operujących na rynku energii, a także gwarantuje wzrost efektywności organizacyjnej Spółki.

Połączenie zaowocuje również korzyściami dla Klientów PGE Obrót S.A. z regionu łódzkiego, gdyż w jego następstwie został zlikwidowany niezrozumiały i utrudniający niekiedy załatwienie sprawy podział kompetencji. Od dnia dzisiejszego wszyscy odbiorcy energii w województwie łódzkim będą obsługiwania przez jeden Oddział.