Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

16.01.2014

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej