Pracownicy PGE Obrót posadzili ponad 3000 nowych drzew w ramach akcji „Lasy Pełne Energii”

24.04.2024

Do tegorocznej, 24. edycji „Lasów Pełnych Energii”, realizowanej przez Grupę PGE, włączyli się także pracownicy spółki PGE Obrót z centrali w Rzeszowie, a także z oddziałów w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. Dzięki wspólnym działaniom w nadleśnictwach Głogów Małopolski, Kraśnik i Suchedniów pracownicy spółki wraz z rodzinami oraz szkołami posadzili łącznie ponad 3000 młodych sosen i buków.

Jak co roku, akcja sadzenia drzew odbywa się przy wsparciu nadleśnictw. Leśnicy podczas akcji przeprowadzają najpierw krótkie szkolenie, dotyczące tego jak poprawnie zasadzić drzewa. Przekazują również wiele ciekawostek ekologicznych i przyrodniczych.

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu
i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Każdego roku liczba zaangażowanych wolontariuszy, jak i posadzonych drzew wzrasta. W 2023 roku blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku przypada 24. edycja projektu i uczestnicy akcji planują pobić dotychczasowe wyniki i posadzić jeszcze więcej drzew na terenie całej Polski w dwóch terminach akcji: wiosennej i jesiennej.