Prolongata opłat za dostawę energii elektrycznej dla powodzian

27.08.2010

W związku z klęską powodzi, jaka dotknęła część Klientów PGE Obrót S.A. uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość prolongowania opłat za dostawę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Prolongatą zostaną objęte opłaty dotyczące roku 2010.

 Aby otrzymać prolongatę opłat muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Klient jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawartej z PGE Obrót S.A. i korzysta z energii elektrycznej dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  2. Punkt poboru energii elektrycznej jest budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym i został dotknięty skutkami powodzi w 2010 r. Fakt ten jest potwierdzony przez właściwy organ samorządu terytorialnego.

Klienci spełniający powyższe warunki, w celu otrzymania prolongaty, powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do PGE Obrót S.A.

Druki wniosków można pobrać osobiście w naszych Biurach Obsługi Klienta, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje w tej sprawie oraz ze strony internetowej poniżej:

Wnioski o przyznanie prolongaty mogą być składane do dnia 30.10.2010 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biur Obsługi Klienta.

 

Adresy i numery telefonów Biur Obsługi klienta umieszczone są na fakturach za enerigę elektryczną oraz na stronie internetowej.