Zamiana akcji

25.08.2010

Zarząd PGE Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłasza terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

1) Pełna treść ogłosznia o zamianie akcji:  dokument pdf

2) Harmonogram podpisywania umów zamiany akcji * : dokument pdf3) Wzory dokumentów do pobrania:  * UWAGA! Współwłaściciele akcji zgłaszają się razem w dniu wskazanym w harmonogramie dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej.