Prowizja za uregulowanie rachunku

15.02.2010

W związku ze zmianą banku w kasie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Misto przy ul. 8-go Marca 6 prowizja za rachunek wynosi 0,99 gr.

W związku z wypowiedzeniem umowy przez dotychczasowy Bank, który przyjmował wpłaty za energię elektryczną w kasie Rejonu Energetycznego Rzeszów -Miasto przy ul. 8-go Marca 4 inormujemy, że obecnie prowizja za rachunek wynosi 0.99 gr.

Szczegóły dotyczące sposobów płatności za energię elektryczną znajdują się pod linkiem poniżej;

Jak i gdzie płacić