Zmiana taryfy w grupie taryfowej G

09.02.2010

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2010 zmieniona została taryfa dla gospodarstw domowych

<

Szanowni Państwo,

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-82(17)/2009/2010/2690/III/KK z dnia 22.01.2010 r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna  Nr 15/2010(808) z dnia 22  stycznia 2010 r.

Taryfa obowiązuje od 6 lutego 2010 r.

Pełna treść taryfy G dla gospodarstw domowych