Rozdzielenie dystrybucji i obrotu

15.10.2007

Zgodnie z wymogami prawa w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A. przeprowadzono proces rozdzielenia obrotu i dystrybucji


Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A. przeprowadzono proces rozdzielenia obrotu i dystrybucji energii elektrycznej