Sprawdź, u kogo kupujesz energię elektryczną

27.10.2014

Sprawa dotyczy niepokojącego zjawiska polegającego na tym, że przedstawiciele konkurencyjnych firm odwiedzający odbiorców energii elektrycznej w domach są kojarzeni przez Klientów jako pracownicy PGE .

Sprawa dotyczy niepokojącego zjawiska polegającego na tym, że przedstawiciele konkurencyjnych firm odwiedzający odbiorców energii elektrycznej w domach są kojarzeni przez Klientów jako pracownicy PGE .

Aby się uwiarygodnić, przedstawiają się jako „pracownicy zakładu energetycznego” przez co często kojarzeni są z PGE. Wprowadzają w błąd, twierdząc na przykład, że już wkrótce wzrosną opłaty za energię i aby uchronić się przed podwyżkami należy podpisać nową umowę.

Najczęściej odwiedzają ludzi w podeszłym wieku licząc na to, że ci niezbyt uważnie przeczytają podsuniętą umowę i nie będą zadawać niewygodnych pytań. Klienci, którzy podpisują umowę przekonują się wkrótce, że zamiast zaoszczędzić stracili.

Niekorzystne zapisy dla klienta

Owszem, handlowcy odwiedzający Klientów w domach oferują tańszą energię. Problem w tym, że energia przez nich sprzedawana jest tańsza zaledwie o kilka groszy za kWh. Nie oznacza to jednak, że Klient zapłaci mniej. Dlaczego?

W podsuwanych umowach ukrywane są zapisy bardzo niekorzystne dla Klienta. Wśród najczęściej wykorzystywanych kruczków prawnych są m.in. zadziwiająco wysokie sumy za upomnienia w przypadku spóźnienia się z uregulowaniem należności za energię elektryczną, większe opłaty handlowe czy dodatkowe usługi, np. ubezpieczenie zdrowotne.

„Przedstawiciele zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A.

Wyjaśniamy: - Spółka na tą chwilę nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej, a osoby podające się za „przedstawicieli zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A. W sprawach umów Klient może kontaktować się z przedstawicielami PGE Obrót S.A. w Biurach Obsługi Klienta (http://www.gkpge.pl/oferta/obsluga-klienta) lub może zadzwonić do Contact Center pod numer telefonu 422 222 222 – mówi Marlena Skrzydłowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów PGE Obrót S.A.

Wymiana liczników 

W przypadku wymiany liczników procedura wygląda następująco. Osoba wymieniająca licznik posiada stosowną legitymację, ubrana jest w strój z logo PGE, jako środka transportu używa samochodu oznaczonego logo PGE. Na zleceniu są dane identyfikujące odbiorcę, licznik i jednostkę, na rzecz której wykonuje czynności techniczne. Nie prowadzi się na szeroką skalę akcji informacyjnej dot. wymian liczników. W przypadku nieobecności Odbiorcy, u którego miała nastąpić wymiana licznika, pozostawia się sformalizowaną informację z prośbą o kontakt (tel. mailowy lub osobisty).

Można odstąpić od umowy Warto przypomnieć, że każdemu Klientowi, który dokonał podpisania umowy poza Biurem Obsługi Klienta np. w swoim domu, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć osobiście u sprzedawcy, z którym podpisana została umowa lub wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Klient, który poczuł się pokrzywdzony zawsze może powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta albo właściwą dla swojego miejsca zamieszkania Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adresy delegatur znajdują się na stronie: uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.

Jak nie dać się wprowadzić w błąd:

*zapytaj, jaką firmę reprezentuje handlowiec, który odwiedził Cię w domu oraz sprawdź jego tożsamość

*uważnie przeczytaj umowę

*sprawdź, co sprzedawca proponuje w pakiecie oprócz energii elektrycznej

*sprawdź, jakie są opłaty (handlowa; kara za nieterminowe wpłaty; koszty związane z dodatkowymi usługami typu ubezpieczenie)

*sprawdź jakie są warunki rozwiązania umowy