Wolontariusze dla przedszkolaków

02.10.2014

Nowy plac zabaw oraz ogród przygotowali wolontariusze PGE dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi. Prace trwały przez trzy miesiące i bardzo zintegrowały dzieci z wolontariuszami.

Międzyspółkowy, rodzinny zespół wolontariacki w składzie: Monika Kmin, Agnieszka Kmin, Joanna Musińska (PGE Obrót S.A.), Maciej Kmin, Dominik Kmin, Paweł Wymysłowski (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto) przez trzy miesiące przygotowali ogródek owocowy, zbudowali i zamontowali budki lęgowe dla ptaków oraz karmniki.

Wolontariusze zajęli się również starymi karuzelami, które oczyścili i pomalowali. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu wolontariatu pracowniczego, zakupili na plac zabaw także nowe zabawki.

- Kiedy zaczęłam kompletować zespół wolontariuszy, do niektórych wystarczył telefon, inni zgłaszali się sami. W dzisiejszym świecie istnieje szczególna potrzeba wsparcia innych, dlatego pomysł powstania wolontariatu pracowniczego jest super i wzięliśmy w nim udział. Nasz projekt wolontariacki pozwala nam wyrazić troskę o rozwój dzieci. Kto wie, może z któregoś z tych maluchów wyrośnie światowej sławy piłkarz lub malarz, a może ktoś na miarę Karola Darwina, wystarczy dać im szanse rozwinięcia swoich uzdolnień – mówi Monika Kmin, liderka zespołu wolontariackiego.

W przygotowanie placu zabaw i ogrodu włączyły się przedszkolaki, które podczas swoich zajęć sadziły drzewka owocowe, kwiaty i zioła oraz pomalowały karmniki i budki dla ptaków. W przedszkolu dzieci odwiedził też myśliwy, który opowiedział im ciekawe historie o zwierzętach leśnych. Przedszkolaki chętnie włączyły się również w zajęcia na temat ochrony środowiska.

Wolontariat pracowniczy PGE został zorganizowany po raz pierwszy. Jego inicjatorami są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE – Energia z Serca. Kolejna edycja programu zostanie ogłoszona już w przyszłym roku.