Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

10.08.2015

W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.


Wprowadzono następujące ograniczenia: - od godziny 10.00 dnia 10.08.2015 do godziny 17.00 dnia 10.08.2015 stopnia zasilania 20, - od godziny 17.00 dnia 10.08.2015 do godziny 22.00 dnia 10.08.2015 stopnia zasilania 19, - oraz od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 przewiduje się wprowadzenie stopnia zasilania 11. Plan ograniczeń obecnie dotyczy określonej grupy odbiorców przemysłowych o mocy umownej większej niż 300 kW. W związku z mogącymi wystąpić trudnościami apelujemy do wszystkich podmiotów, instytucji i gospodarstw domowych o ograniczenie zużycia energii elektrycznej. PGE Dystrybucja SA, jako operator systemu dystrybucyjnego, podejmuje wszystkie niezbędne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojego działania.