Zmiana w Zarządzie PGE Obrót S.A.

24.01.2019

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu PGE Obrót S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Pana Roberta Chomę, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 28 stycznia 2019 r.

W związku z tym, skład Zarządu Spółki PGE Obrót S.A. od 28 stycznia 2019 r. jest następujący:

Robert Choma - Prezes Zarządu

Zenon Wajda - Wiceprezes Zarządu

Jerzy Hejnar - Wiceprezes Zarządu

Jan Mądrzak - Wiceprezes Zarządu