Bezpieczna obsługa Klientów w placówkach PGE Obrót

28.01.2022

W obliczu trwającej epidemii i dużego wzrostu zachorowań, w trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, pracujemy dla naszych Klientów, zachowując obowiązki reżimu sanitarnego. Przepraszamy za związane z tym dla wszystkich niedogodności.

Odwiedzając nasze placówki BOK prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką, dezynfekcji i zachowywania bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych osób.

Wewnątrz Biura Obsługi Klienta PGE Obrót może przebywać tylu Klientów, ile jest uruchomionych stanowisk bezpośredniej obsługi. W niektórych, większych metrażowo placówkach określamy maksymalną liczbę Klientów mogących przebywać w BOK. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Pracowników.

Jeśli nie możesz spełnić powyższych warunków, przypominamy, że wszelkie sprawy związane z obsługą aktualnych umów i zakupem energii elektrycznej można zrealizować poprzez kanały zdalne, bez konieczności osobistej wizyty w placówce BOK. Zachęcamy do kontaktu:

Liczymy na Państwa zrozumienie i wspólną odpowiedzialność w tym zakresie.