Informacja dotycząca przydziału Akcji Połączeniowych

06.09.2010

Informacja dotycząca przydziału Akcji Połączeniowych

 

W wyniku połączenia PGE Obrót S.A. jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., w dniu 31 sierpnia 2010r. akcjonariuszom/udziałowcom Spółek Przejmowanych przydzielono łącznie 4 148 383 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H (Akcje Połączeniowe).