Od dnia 1 września 2010 r.

30.05.2011

Od dnia 1 września 2010 r. w ramach Spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedażą energii elektrycznej zajmuje się Centrala PGE Obrót S.A. i 7 Oddziałów Spółki.

 

PGE Obrót S.A. - energia dla domu i dla biznesu

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE S.A. – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej.

Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych.

Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót S.A. jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.Oddziałami spółki PGE Obrót S.A. są:·          PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
www.lubzel.pge-obrot.pl·          PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi,
Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź
www.lze.pge-obrot.pl·          PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
www.zke.pge-obrot.pl ·          PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie,
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
www.zewt.pge-obrot.pl·          PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku,
ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok
www.zeb.pge-obrot.pl ·          PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi,
ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź
www.zelt.pge-obrot.pl·          PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
www.zeork.pge-obrot.pl