Ostrzegamy przed domokrążcami

29.07.2014

Nachodzą klientów w domach, wprowadzają w błąd, zachęcają do zmiany sprzedawcy energii. Potem okazuje się, że klient, który zmienił sprzedawcę, zamiast zaoszczędzić może stracić. Poza tym, czekają go kary finansowe za wycofanie się z niekorzystnej dla siebie umowy.

Najczęściej odwiedzają ludzi w podeszłym wieku licząc na to, że ci niezbyt uważnie przeczytają podsuniętą umowę i nie będą zadawać niewygodnych pytań. Klienci, którzy podpisują umowę przekonują się wkrótce, że zamiast zaoszczędzić… stracili.

Niekorzystne zapisy dla klienta

Owszem, handlowcy odwiedzający klientów w domach oferują tańszą energię. Problem w tym, że energia przez nich sprzedawana jest tańsza o… kilka groszy za kWh. Nie oznacza to jednak, że klient zapłaci mniej. Przeciwnie, zapłaci więcej. Dlaczego? W podsuwanych umowach zawarte są zapisy niekorzystne dla klienta. Są to m.in. zadziwiająco wysokie sumy za upomnienia w przypadku spóźnienia się z uregulowaniem należności za energię elektryczną, większe opłaty handlowe czy dodatkowe usługi, np. ubezpieczenie zdrowotne.

Dlatego, przed podpisywaniem tego rodzaju umów przestrzegają nie tylko rzetelne firmy zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, ale też Rzecznicy Praw Konsumenta. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczegółowo bada tego rodzaju działania handlowców.

Rzekomi „przedstawiciele zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A.

PGE Obrot S.A., z którą kojarzeni są często domokrążcy proponujący zmianę sprzedawcy energii, wyjaśnia: - Spółka na tą chwilę nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej, a osoby podające się za „przedstawicieli zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A.

W sprawach umów Klient może kontaktować się z przedstawicielami PGE Obrót S.A. w Biurach Obsługi Klienta (http://www.gkpge.pl/oferta/obsluga-klienta) lub może zadzwonić do Contact Center pod numer telefonu 422 222 222 – mówi Marlena Skrzydłowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów PGE Obrót S.A.

Warto przypomnieć, że każdemu klientowi, który dokonał podpisania umowy poza Biurem Obsługi Klienta np. w swoim domu, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć osobiście u sprzedawcy, z którym podpisana została umowa lub wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Klient, który poczuł się pokrzywdzony zawsze może powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta albo właściwą dla swojego miejsca zamieszkania Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adresy delegatur znajdują się na stronie: uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.

Jak nie dać się wprowadzić w błąd

*zapytaj, jaką firmę reprezentuje handlowiec, który odwiedził Cię w domu oraz sprawdź jego tożsamość

*uważnie przeczytaj umowę

*sprawdź, co sprzedawca proponuje w pakiecie oprócz energii elektrycznej

*sprawdź, jakie są opłaty (handlowa; kara za nieterminowe wpłaty; koszty związane z dodatkowymi usługami typu ubezpieczenie)

*sprawdź jakie są warunki rozwiązania umowy

*zadzwoń na infolinie PGE Obrót 42 222 2222