Kapitał spółki

Kapitał zakładowy:  529 923 900 złotych w całości wpłacony.

 

AkcjonariuszUdział %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.100%