Władze spółki

Zarząd

Mariusz Rędaszka
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 8 listopada 2021 r.
p. Mariusza Rędaszkę w skład Zarządu PGE Obrót S.A trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Życiorys
Janusz Magoń
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 stycznia 2021 r. p. Janusza Magonia w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 grudnia 2021 r. p. Tomasza Zaleszczyka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Karłowicz-Stoma - Członek Rady Nadzorczej

Marta Nowosad - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Gajewski - Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.