Władze spółki

Zarząd

p.o. Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 15 września 2022 r. p. Jacka Brzezińskiego w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu. Od 29 marca 2024 r. powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Marta Nowosad - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Gajewski - Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.