Aktualności

Filtry

W związku z klęską powodzi, jaka dotknęła część Klientów PGE Obrót S.A. uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość prolongowania opłat za dostawę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Prolongatą zostaną objęte opłaty dotyczące roku 2010.

Czytaj więcej

Zarząd PGE Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłasza terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

Czytaj więcej

W związku ze zmianą banku w kasie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Misto przy ul. 8-go Marca 6 prowizja za rachunek wynosi 0,99 gr.

Czytaj więcej

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2010 zmieniona została taryfa dla gospodarstw domowych

Czytaj więcej

W punktach oznaczonych logo VIA - Moje Rachunki klienci PGE Obrót S.A. mogą dokonać płatności gotówką za energię elektryczną z prowizją 0,99 PLN za każdy blankiet rachunku.

Czytaj więcej

Informujemy, że z dniem 24 listopada 2009 roku, w związku z restrukturyzacją Polskiej Grupy Energetycznej, została zmieniona nazwa Firmy PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. na PGE Obrót S.A.

Czytaj więcej

Z uwagi na duże zainteresowanie klientów oferta „Taryfy Z Parasolem 2010” została przedłużona do 31 sierpnia 2009

Czytaj więcej

W dniu 12 maja 2009r. upłynął termin składania oświadczeń o zamiarze zamiany akcji spółki PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. na akcje spółki PGE Energia S.A.

Czytaj więcej

PGE ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wzywa wszystkie osoby uprawnione (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku) do składania pisemnych Oświadczeń o zamiarze zamiany akcji.

Czytaj więcej

Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 24.02.2009 r.

Czytaj więcej