Aktualności

Filtry

Na kolejny XV Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych przyjechali nasi rodacy z 16 krajów ze wszystkich kontynentów. PGE Obrót S.A wspierała finansowo to wyjątkowe wydarzenie.

Czytaj więcej

Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela

Czytaj więcej

Od dnia 1 września 2010 r. w ramach Spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie sprzedażą energii elektrycznej zajmuje się Centrala PGE Obrót S.A. i 7 Oddziałów Spółki.

Czytaj więcej

Z myślą o wygodzie swoich Klientów PGE Obrót S.A. uruchomiła nowoczesny i wygodny sposób regulowania płatności za energię elektryczną w formie Polecenia zapłaty.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca przydziału Akcji Połączeniowych

Czytaj więcej

Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A.

Czytaj więcej

W dniu 31 sierpnia 2010 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia PGE Obrót S.A.

Czytaj więcej

W związku z klęską powodzi, jaka dotknęła część Klientów PGE Obrót S.A. uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość prolongowania opłat za dostawę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Prolongatą zostaną objęte opłaty dotyczące roku 2010.

Czytaj więcej

Zarząd PGE Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa ogłasza terminy i miejsca zawierania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.

Czytaj więcej

W związku ze zmianą banku w kasie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Misto przy ul. 8-go Marca 6 prowizja za rachunek wynosi 0,99 gr.

Czytaj więcej